Personvern

Personvernerklæring

Personopplysninger som du oppgir ved bestilling av varer lagres og brukes av oss for at vi skal kunne sende varene til deg og for å kunne gi deg den servicen som du forventer av oss.
Alle opplysninger vedrørende betaling som kortnummer, personnummer etc er ikke synlige eller tilgjengelige ovenfor oss. Dette behandles kun av våre betalingssamarbeidspartnere.
Canis Hundeskole avd. Stavanger NETTBUTIKK bruker også opplysninger fra kunderegisteret til markedsføring.

Canis Hundeskole avd. Stavanger NETTBUTIKKs kunderegister er konfidensielt og opplysninger i registeret blir ikke videresendt til noen andre enn samarbeidspartnere i bedriften eller til utsending av fakturaer eller til annet enn det som oppgis i lovverket.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan opplysningene blir brukt.

1. Hvilke opplysninger vi samler inn
Navn, postadresse, telefon/mobilnummer, e-postadresse

2. Hva brukes opplysningene til
Ekspedering av ordre i nettbutikken, kundeservice vedrørende bestillinger og utsendelse av pakker.

3. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene
Vi lagrer kun dine personopplysninger så lenge som er nødvendig for å oppfyll formålet de er samlet inn for. Hvis du har ønsket å motta nyhetsbrev vil vi lagre informasjonen så lenge du ønsker å motta dette. Kundedata vedrørende kjøp av varer vil bli oppbevart så lenge det kreves for reklamasjon eller kundeservicehenvendelser.

4. Databehandlere
Daglig leder i Canis Hundeskole avd. Stavanger AS har ansvar for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ansatte Canis Hundeskole avd. Stavanger AS som jobber med kundeservice eller ordreutsending har tilgang til personopplysningene som er nødvendig for å kunne utføre de aktuelle oppgaver.

Canis Hundeskole avd. Stavanger AS eksterne databehandlere
iZettle (Leverandør av nettbutikk løsning)
Mailchimp (Leverandør av mailsystem for nyhetsbrev)
Webhuset (Leverandør av epostsystem)
Bring/posten (Leverandør av transporttjenester)

5. Oppbevaring av personopplysninger
Personopplysningene lagres på egne servere som driftes av leverandøren, samt nettbutikkens og e-postsystemets servere. Det er kun Canis Hundeskole avd. Stavanger AS og aktuell leverandør som har tilgang til opplysningene.

6. E-post og telefon i kundeservice
Canis Hundeskole avd. Stavanger AS benytter e-post og telefon som en del av kommunikasjonsformen ved kundeservisehenvendelser. Relevante opplysninger som framkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundeservice journalføres på aktuell sak/kunde.

Canis Hundeskole avd. Stavanger AS medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende sensitiv eller fortrolig informasjon via e-post.

8. Hvordan få tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger
Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine. Du kan også be om et eksemplar av den informasjonen vi har om deg. Du kan be oss om å slette informasjonen om deg. Vi er derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen om kjøp som er inngått, samt informasjon som er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler eller krav fra myndighetene.

Hvis du mener at vi ikke bruker eller håndterer personopplysningene dine på riktig måte, kan du klage til Datatilsynet. Før de sender en slik klage, ber vi om at du tar kontakt med oss siden det kan være at vi kan gi deg de svarene du trenger og få rettet opp potensielle misforståelser.